uFa

Nuttanicha Dungwattanawanich

GHOST LAB ฉีกกฎทดลองผี
 1085
HD

GHOST LAB ฉีกกฎทดลองผี

GHOST LAB ฉีกกฎทดลองผี Netflix หลังจากได้เห็นเหตุการณ์หลอนในโรงพยาบาลหมอสองคนก็หมกมุ่นอยู่กับการได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าผีมีอยู่จริง ...